Narcos

Warto wiedziec o prawie handlowym

Jako jedną z charakterystycznych odmian dziedzin prawa wyróżnia się między innymi dyscyplinę zwaną prawem handlowym. Jest to gałąź prawna, która odnosi się do zespołu norm prawa prywatnego. Ma to na celu normowanie, czyli regulowanie wszelkich organizacji w zakresie podmiotów i stosunków między tymi podmiotami gospodarczymi.