Przepisy

Wraz z dniem pierwszego stycznia 2001 roku wprowadzony został specyficzny rodzaj dokumentu prawnego, jakim jest Kodeks Spółek Handlowych. Generalnie jest to rozporządzenie na mocy ustawy, które weszło do polskich kanonów prawniczych nieprzypadkowo. To przemyślana i skrupulatnie oraz pieczołowicie dopracowana wizja www.kolekcjonerskie-hologramy.pl prawnych norm, jakie miały na celu zastąpienie kodeksu handlowego oraz regulacji z niego występujących.
Generalnie kodeks handlowy można rzec, iż został przez Kodeks Spółek Handlowych praktycznie całkowicie zastąpiony. Warto wiedzieć, że kodeks handlowy ten pierwotny był dość starej daty, bowiem jego opracowanie nastąpiło w roku 1934. W zasadzie w zakresie przepisów wyszczególnia się w charakteryzowanym Kodeksie Spółek Handlowych specyficzne zróżnicowania wobec przepisów, jakie istniały niegdyś w obrębie kodeksu handlowego. I tak na podstawie nowego dokumentu z obrębu prawa handlowego można mówić jednocześnie o wprowadzeniu dwóch nowych rodzajów spółek.
Pierwszym z tych typów jest spółka partnerska zaś drugim spółka komandytowo-akcyjna. Sam dokument, a więc Kodeks Spółek Handlowych zbudowany został z aż sześciu tytułów. Są one podzielone na ponad sześćset trzydzieści artykułów.