Swoboda umów

Ogólnie z pojęciem prawa handlowego ściśle wiąże się między innymi kwestia swobody umów. Na czym ta zasada generalnie polega i z czym się wiąże w prawnym rozumieniu? Otóż zasada swobody umów jest okazywana jako możliwość dowolnego postępowania, podejmowania nieograniczonych decyzji odnośnie zawarcia umowy. Jest to także swego rodzaju luz wyboru kontrahenta, brak limitów czy ograniczeń w tej materii.
Do tego dochodzi też zupełna swoboda w sferze wykonywania dowolnie ustalanych przez strony zmian i modyfikacji w treści umów. Co więcej, zasada swobody umowy w prawie handlowym informuje i zarazem uprawnia do swobody ustalania treści ogólnej i szczegółowej umowy.