Nauki penalne

Nauki penalne są niezbędne do tego aby określać rozmaite konteksty występowania kar i przestępczości z nimi związanych. Na tej podstawie wyróżnia się kryminologię, prawo karne wykonawcze, prawo karne, prawo karne procesowe, kryminalistykę, psychiatrię sądową, psychologię sądową, medycynę sądową, penitencjarystykę oraz wiktymologię.