Kim jest przedsiębiorca?

Na mocy zmian zachodzących w przepisach prawnych pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, w zakresie przepisów prawa handlowego wyróżniły się zupełnie nowe pojęcia. Wśród terminów, jakie zaczęły na stałe gościć biuro podatkowe śląskie w kwestii regulacji prawnych pojawiły się słowa takie jak podmiot gospodarczy a także wiążący się z nim bezpośrednio przedsiębiorca. Jako przedsiębiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego rozumie się tłumacz przysięgły francuskiego natomiast osobę fizyczną, ale także osobę prawną bądź organizacyjną jednostkę, która pozbawiona jest osobowości prawnej.
Ustawa natomiast warunkuje, iż tejże osobie przyznaje się prawo do realizacji działań z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej bądź zawodowej. Jeżeli mowa o odrębnym traktowaniu przepisów związanych z działalnością handlową wyżej wspomnianą, to podstawą do tego miało być prowadzenie danej działalności gospodarczej wyłącznie w sposób zawodowy.