Działy prawa cywilnego

Prawo cywilne dzieli się na szereg rozlicznych działów. Wśród nich wydziela się prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, część ogólną. Ogólnie pod pojęciem prawa cywilnego rozumie się prawo, jakie stanowi podwalinę wielorakich dziedzin prawnych. W zakresie prawa rodzinnego przykładowo jak można znicze hurt się domyślać, regulowane są relacje prawno-rodzinne oraz majątkowe kwestie związane z istnieniem rodziny. Następna kwestia to prawo zobowiązań, jakie ma obejmować normy prawa majątkowego, część ogólna z kolei odnosi się do normowania kwestii wspólnych dla całej przestrzeni prawa cywilnego zaś prawo spadkowe odnosi się do regulacji praw majątkowych i ich przejęcia po zmarłym krewnym.
Wyróżnia się również prawo rzeczowe, które jak wskazuje samo już charakterystyczne nazwanie odnosi się do prawa rzeczowego. Warto wiedzieć, że prawo to wykazuje silne wspólnego z prawem handlowym, w zasadzie to prawo handlowe czy prawo własności intelektualnej wyodrębniły się jako osobne podkategorie prawnicze właśnie z dziedziny charakteryzowanego tu prawa cywilnego. Mimo tego, że stanowią one na chwilę obecną już odrębne dziedziny, mimo wszystko nadal utrzymują sporo cech standardowych dla ich źródła czyli charakteryzowanego prawa cywilnego.