Kupiec

W końcu lipca 1990 roku weszła w życie ustawa o zmianie kodeksu cywilnego. Na tej podstawie zdecydowano o tym, że kodeks został w znaczącym http://healthandfitness.pl/trener-osobisty/ stopniu zmodyfikowany. W konsekwencji tego przyjęto, że dokument prawny w postaci kodeksu cywilnego będzie znosił autonomię prawa handlowego. Do tego niezbędne okazuje się http://www.sarnowski.info.pl/ natomiast objęcie w swym zasięgu norm owego kodeksu i relacji zachodzących w zakresie istnienia sfery gospodarczej.
Musimy wiedzieć, że w 1990 roku zdecydowano się na wyeliminowanie z ustawy jednostek gospodarki uspołecznionej. Wprowadzono natomiast termin podmiot gospodarczy. Jeżeli z kolei mowa o pojęciu kupca to częściej zaczęto operować mianem przedsiębiorcy.