Ustawy

Istnieje szereg rozlicznych dziedzin prawa, jakie stanowią wyrocznie pozytywnych zachowań dominujących w naszym, demokratycznym systemie w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc do grupy najpowszechniejszych z tych dziedzin zaliczyć należy przede wszystkim prawo handlowe. Jest to jedno z najważniejszych odłamów prawa, które jest już na tyle wraz z biegiem czasu szerokie i mocno rozwinięte, że w zasadzie wyodrębniło się z prawa cywilnego, jako osobna kategoria. Prawo handlowe jest regulowane płyty drogowe natomiast przez szereg skrupulatnie przygotowanych przepisów.
Wśród nich warte wyróżnienia są przepisy prawa stanowionego. Wydziela się między innymi akty prawne o szczególnym charakterze. Są to normy dotyczące podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego prawnie obrotu gospodarczego. To natomiast warunkowane jest przez ustawę z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. Jeszcze czymś innym jest dokument, jaki stanowi ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dla rozwoju prawa handlowego w dzisiejszym rozumieniu i całokształcie kluczowa stała się też ustawa z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze. Jest także ustawa z dnia siódmego kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z dnia szóstego kwietnia 1984 roku o fundacjach.
Do tego nie wolno również pominąć ustawy z dnia drugiego lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.