Ustawy

Istnieje szereg rozlicznych dziedzin prawa, jakie stanowią wyrocznie pozytywnych zachowań dominujących w naszym, demokratycznym systemie w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc do grupy najpowszechniejszych z tych dziedzin zaliczyć należy przede wszystkim prawo handlowe. Jest to jedno z najważniejszych odłamów prawa, które jest już na tyle wraz z biegiem czasu szerokie i mocno rozwinięte, że w zasadzie wyodrębniło się z prawa cywilnego, jako osobna kategoria. Prawo handlowe jest regulowane natomiast przez szereg skrupulatnie przygotowanych przepisów.
Wśród nich warte wyróżnienia są przepisy prawa stanowionego. Wydziela się między innymi akty prawne o szczególnym charakterze. Są to normy dotyczące podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego silniki elektryczne prawnie obrotu gospodarczego. To natomiast warunkowane jest przez ustawę z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych. Jeszcze czymś innym jest dokument, jaki stanowi ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dla rozwoju prawa handlowego w dzisiejszym rozumieniu i całokształcie kluczowa stała się też ustawa z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze. Jest także ustawa z dnia siódmego kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z dnia szóstego kwietnia 1984 roku o fundacjach.
Do tego nie wolno również pominąć ustawy z dnia drugiego lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.