Dogmatyka

Dogmatyka prawa zajmuje się analizowaniem prawa obowiązującego. Jest to badanie prawa w takiej formie, w jakiej prawo to jest ustanowione. W zakresie zadań powierzanych dogmatyce prawa rozumie się uporządkowanie norm prawnych a także ich opis. Do tego wykazywane są normy, jakie są aktualne w prawie. Za zadanie prawa rozumie się też wykładnię, ustalanie i określanie pojęć prawnych, analizowanie praktyki stosowania prawa.