Dogmatyka

Dogmatyka prawa zajmuje się analizowaniem prawa obowiązującego. Jest to badanie prawa w takiej formie, w jakiej https://www.zeltech.pl/ prawo to jest ustanowione. W zakresie zadań powierzanych dogmatyce prawa rozumie się uporządkowanie norm prawnych porównanie ubezpieczeń oc i ac a także ich opis. Do tego wykazywane są normy, jakie są aktualne w prawie. Za zadanie prawa rozumie się też wykładnię, ustalanie i określanie pojęć prawnych, analizowanie praktyki stosowania prawa.