Przepisy dotyczące prawa handlowego

Nie wszystko jest ogólnie narzucone i od razu wchodzi w krew. Wiele rzeczy, w tym norm i reguł funkcjonowania, działania oraz zachowania, wynika z tak zwanego prawa filtry osmotyczne zwyczajowego. Mamy w tym przypadku na myśli grupę norm i reguł, jakie obowiązuj powszechnie i są przez społeczeństwo powszechnie znane, ale formalnie ich nie ma – nie są grupą norm napisanych.
W związku z tym ich zasadność wynika tylko i wyłącznie z tego faktu, iż przyjęło się dany, charakterystyczny sposób działania, który jest praktykowany od dawien dawna i trwa to już tak długo, że powszechnie przyjęło się to za pewien kanon prawny, mimo iż oficjalnie tak nie jest.