Warto wiedzieć o prawie handlowym

Jako jedną z charakterystycznych odmian dziedzin prawa wyróżnia się między innymi dyscyplinę zwaną prawem handlowym. Jest to gałąź prawna, która odnosi się do zespołu norm prawa prywatnego. Ma to na wycieczki na skitury w Tatry celu normowanie, czyli regulowanie wszelkich organizacji w zakresie podmiotów i stosunków między tymi podmiotami gospodarczymi.