Prawo handlowe

Prawo handlowe jest to jedna z charakterystycznych branży prawa w ogóle. Ta specyficzna działka norm prawnych istniejących w naszym kraju nie zawsze wyglądała jednakże tak, jak wygląda na chwilę obecną. W okresie przedwojennym warunkiem platformy na kołach zakwalifikowania danej czynności o charakterze prawnym, jako czynność, którą śmiało można uznać za czynność handlową, okazywała się taka czynność, jaka miała stricte związek z działalnością kupca. Kupiec musiał w związku z tym prowadzić daną działalność gospodarczą trwale i zawodowo. Dzisiaj natomiast wydziela się kilka charakterystycznych rodzajów i typów umów, jakie wiążą się z dziedziną prawa handlowego. W grę wchodzi tu między innymi rodzaj umów, w których chodzi o to, że występuje ścisły związek z obrotem handlowym.
Mowa wtedy o umowie komisu. Jest także umowa mająca ogólny charakter i będąca wariantem uniwersalnym a także umowa sprzedaży, jaka uznawana jest za wariant szczególny.