Pojęcie prawa handlowego

Czym jest prawo handlowe? Niby oczywista jest już sama nazwa, która ewidentnie nawołuje do dziedziny handlu. Niemniej jednak warto wiedzieć formalnie na czym polega charakteryzowana sfera prawa handlowego. Otóż podwaliny tej dziedziny i gałęzi nauki prawnej zostały skonstruowane w czasie okresu przedwojennego. Wtedy zaczęła się owa dyscyplina całkowicie kształtować. Jako nadrzędny akt prawny, który w tym przypadku wysunięto jako podstawę tego prawa uznaje się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej pochodzące z końcówki czerwca 1834 roku.
Mowa tu oczywiście o projekcie Kodeksu handlowego, jaki przetrwał po dziś dzień. W nim kluczowe stały się pojęcia takie jak nabywca, sprzedaż czy kupiec. W czynnościach handlowych najważniejsze było dokonywanie obrotu, do jakiego dochodziło poprzez prowadzoną przez kupca działalność. Tak też zaczęto mówić o wizji dualistycznej regulacji relacji majątkowych, finansowych.
Owa działalność gospodarcza natomiast miała stanowić efekt relacji o charakterze zawodowym i trwałym. Podstawą stosunków handlowych okazywało się zastosowanie regulacji stosunków prawnych. Wtedy także wyróżniono istotność dokonywania formalnych umów.