Nauki prawne

Prawo karne

Prawo karne sensu largo jest zbiorem norm prawnych, które odnoszą się do odpowiedzialności karnej człowieka za wykonywane przez niego czynności niedozwolone, za które grozi kara kryminalna.

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne jest to prawo, które określa zbiór wielorakich norm prawnych porady prawne dla firm Wrocław dotyczących ustrojowych zasad istnienia organizmu państwowego. Kiedyś określało się prawo konstytucyjne mianem prawa politycznego a także prawa państwowego.