Podstawowe zasady prawa handlowego dla przedsiębiorców

1. Umowy handlowe Rodzaje umów handlowych W prawie handlowym istnieje wiele rodzajów umów, takich jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło czy umowa agencyjna. Każda z nich reguluje określone relacje między przedsiębiorcami i określa prawa i obowiązki stron. Elementy umowy Podstawowymi elementami umowy handlowej są oferent, akceptant oraz przedmiot umowy. Oferent składa propozycję, akceptant ją przyjmuje, …